Rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řadů