O společnosti

 

obsah stránky

Firma Miroslav Raška vznikla 21. 9. 1992. Zakladatelem firmy je osoba s dlouholetou praxí v oboru podnikání. Naše činnost je provádění staveb vodovodů a kanalizací, jejich oprav a odstraňování. V této oblasti máme již dlouholeté zkušenosti.

Společnost Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. navazuje na výše zmíněnou firmu. Vznikla v roce 2004 jako výhradně stavební společnost s právní subjektivitou. Jejími zakladateli jsou fyzické osoby s dlouholetou praxí v oboru vodohospodářských staveb. Od svého vzniku se zabývá výstavbou vodovodních a kanalizačních řadů.

Postupem času společnost rozšířila své služby zákazníkům v oboru stavitelství a nabízí provádění údržby, včetně odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech. Dále pak řezání vozovek a betonových ploch, jádrové vrtání železobetonových konstrukcí do průměru DN 350, provádění navrtávek pod tlakem na vodovodní řady do průměru potrubí DN 100.

Kolektiv zaměstnanců je tvořen zkušenými odborníky a v současné době společnost zvládá veškerou problematiku týkající se výstavby vodovodů a kanalizací.